constructii_civile_si_industrialeDu kan få rot- och rutavdrag för arbetskostnad.

OBS!!!
Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till rot- och rutavdrag.

 

 

Skattereduktion för rot- och rutarbeten medges med 30% av arbetskostnaden men sammanlagt högst 30 000 kronor per person på år.

Eftersom andra avdrag görs först, kanske du inte kan utnyttja hela rot- eller rutavdraget. Du kan ju aldrig få mer i skatteavdrag än du ska betala i slutlig skatt. Du blir då återbetalningsskyldig.

Det är utföraren, till exempel snickaren eller målaren som du anlitat, som ansöker om ditt preliminära rot- och rutavdrag och begär utbetalning från Skatteverket.

 Du hittar mer information om, och exempel på, rot- och rutarbete som du kan få respektive inte få avdrag för under rubriken:

www.skatteverket.se