Byggteknik

By mbyggservice@outlook.com | Bygg & planering, Nybyggnation - fritidshus, Renoveringar & Uppgraderingar | 0 Comments

Klimatskalet

  • Grund
  • Väggar
  • Tak

906246_10152784916404466_3862222892495259125_o

Grunden

Mot mark fukt och kyla Platta på mark

Platta på mark har blivit en mycket vanlig golvkonstruktion sedan den infördes i Sverige på 1950-talet. I byggnader uppförda mellan 1965 och 1985 har det förekommit förhållandevis mycket skador. Golvbeläggningar har lossnat och bucklat sig eller missfärgats, röta och mögel har uppstått i trä. De flesta skadorna har orsakats av markfukt i vätske- eller ångfas

Cöverliggande isolering

 

 

 

Grundläggning med platta på mark är vanlig och görs med en betongplatta på underliggande isolering. Värmeisoleringen hindrar kapillär uppsugning av fukt underifrån och håller betongen tillräckligt varm för att undvika risk för mögelpåväxt. Isoleringen utgörs av cellplast eller mineralull och måste ha tillräcklig tryckhållfasthet för att klara aktuella belastningar.

platta1

 

underliggande isolering

 

Krypgrund

– uteluftsventilerad

En krypgrund byggs statiskt sett upp på samma sätt som plintgrunder. Grunden är helt inbyggd men är ventilerad via öppningar. Utrymmet ska kunna inspekteras. Det fria avståndet mellan markytan och bjälklaget ska vara minst 500 mm. Vid uppskjutande berg får det fria avståndet lokalt minskas till 150 mm. För acceptabel krypbarhet bör avståndet vara 600 mm till 700 mm. Om utrymmet under bottenbjälklaget samtidigt fungerar som kulvert ska den fria höjden vara minst 2100 mm.

Krypgrunder är lämpliga vid såväl jämn som kuperad terräng. Grundläggning med kryputrymme är mycket vanlig i äldre bebyggelse. Krypgrunder används även med fördel i byggnader med omfattande installationer. Den fria höjden i installationsstråken ska då vara minst 2100 mm.

– inneluftsventilerad

– (oventilerad)

Källare

Källare kan finnas i hus och utgörs av våningsplan som ligger under markytan. I bostadshus finns oftast bara en källarvåning.

 

 Väggar

Mot kyla, regn, vind

Sandwich-element

 images
– Regelvägg

V-0303-Di03

Fasader

För bästa estetiska slutresultat krävs att underlaget är jämnt absorberande alternativt vattenavvisande.

Absorberande
Vattentäta
Ventilerade

Tak

Varmtak

9544c0df-992c-4682-9dec-c5cd694be183
Kalltak

F

Värmeledning

λ – värmeledningsförmåga för ett material
R – värmegenomgångsmotstånd för en konstruktion
R=d/λ
d = skiktets tjocklek

U – värmegenomgångskoefficient

U=1/R…..(R=R1+R2+R3…Rn)

Q – värmeflöde

Taggar:, , , , , , ,

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.